تماس با ما

به آنلاین استار خوش آمدید

برای تماس با ما به راحتی میتوانید از راههای زیر استفاده نمایید 

تماس با مدیریت 

تماس ۰۹۳۵۳۴۶۶۵۴۱

تماس با پشتیبان کد ۹۹۸۵

تماس ۰۹۳۵۳۴۶۶۵۴۱

 Farzad.tafazzoli@yahoo.com